Tahání za ocas

29.09.2023


Proč není vhodné tahat psa za ocas? To si nyní povíme v článku, kdy problematiku tahání za ocas probereme z několika pohledů.

Z veterinárního hlediska:
Táhnutí za ocas může vést k vážným zdravotním problémům. Ocasní páteř je složitá struktura skládající se z obratlů, nervů, svalů, fascií a cévního zásobení. Mechanický stres způsobený taháním může způsobit tržné rány, dislokace, nebo dokonce ruptury ocasu a páteře.

Silné tahy za ocas mohou poškodit nervy, které procházejí touto oblastí. Mohou se poškodit nervy výše v míše, které kontrolují močení a defekace. To může mít za následek inkontinenci. Časem se nervová funkce může vrátit, někteří psi však nadále nejsou schopni ovládat vylučování. Další věc je, že tahání za ocas způsobuje bolest, necitlivost nebo dokonce paralýzu v ocasu a zadních končetin psa.

Z pozice manuálního terapeuta:

Proč nezvedat ochrnuté psi za ocas? U ochrnutého psa dochází k velkému stažení fascií nejen v místě problémů, což způsobuje tlak na nervy a cévy, a tímto tlakem se utiskuje přemostění v cévách což způsobuje bolestivost nervu. Tím vzniká zánět a v důsledku zánětu vznikají v okolí srůsty.

Manipulace a zvedání ochrnutého psa za ocas zhoršuje jeho stávající stav. V okolí ocasu a křížové kosti probíhají nervy které inervují pánevní končetiny, ale i orgány břišní dutiny.

Z pohledu člověka, který miluje zvířata:

Taháním za ocas můžete psovi způsobovat velký psychický stres. Dlouhodobý psychický stres může vést k úzkostem a nedůvěře vůči lidem a hlavně nedůvěra ke svému majiteli. Nedůvěra k majiteli vede ke změně chování a navazovat další vztahy s okolím.

A poslední věc co bychom chtěly zmínit, je nepřiměřená trestní metoda, což je nevhodné, neefektivní a nelidské. Trestání psa taháním za ocas je považováno už v mnoha státech za týrání zvířat.

V dnešní době existuje mnoho ověřených metod jak vychovat psa, kdy není zapotřebí psa jakkoliv fyzicky trestat.

Respektování psího těla a jeho hranic je klíčem k budování zdravého vztahu mezi psem a člověkem. A co si budeme říkat, samotným by se nám takové zacházení rozhodně nelíbilo.

Proto se chovejme k našim miláčkům s úctou, respektem a láskou.


Domča a Míša rehabilitace Domidog.

Vytvořte si webové stránky zdarma!